It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Migren nedir?  Migren, hemen hemen herkesin duyduğu ama sadece şiddetli baş ağrısı olarak bildiği bir hastalıktır. Oysa gerçek bundan biraz daha farklıdır. Migrende baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, ışık, ses, koku hassasiyeti gibi belirtiler de yaygın olarak görülür.1

Migren, beyindeki kimyasal maddeler, sinirler ve kan damarlarında geçici değişikliklere yol açarak sinir sistemini etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır ancak nedeni tam olarak bilinmemektedir.1-4

Migrende bir aydaki atak sayısı 14 ve daha azsa epizodik migren, 15 veya daha fazla ise kronik migren olarak adlandırılır.5 Migren ataklarının sıklığı kadar deneyimlenme biçimi de değişkenlik gösterebilir. Bir migren atağı 4 saat ile 3 gün arasında sürebilir.1 Bazı hastalar daha seyrek migren atağı geçirirken bazı hastalar, daha düzenli biçimde migren atakları yaşayabilirler.2 Bu nedenlerden dolayı migreni fark etmek ve yönetmek güç olabilir.1

Bir migren atağı tipik olarak yoğun, zonklayıcı karakterde, genellikle yüzün bir tarafındaki baş ağrısı olarak hissedilir.3 Bu sırada bulantı ve/veya ışık ya da sese karşı hassasiyet de olabilir.3

Migrenin etkisi atakların şiddetine ve sıklığına bağlıdır ancak bazı hastalar için migren hayatı tümüyle sekteye uğratacak şekilde günlük yaşamdaki pek çok aktiviteyi olumsuz etkileyebilir.2,3

Referanslar:

1. The Migraine Trust. More than 'just a headache'. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/more-than-just-a-headache/. [Son erişim tarihi: Eylül 2019]

2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629–808. Also available from https://www.ichd-3.org/1-migraine/ [Son erişim tarihi: Eylül 2019]

3. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Son erişim tarihi: Eylül 2019]

4. Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/ [Son erişim tarihi: Eylül 2019]

5. Katsarava Z, Buse D, Manack A, Lipton R. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Current Pain and Head Reports 2012; 16: 86-92