It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Migreni Bir de Bana Sor

Migreni bir de bana sor» diyen migren hastalarının sesi olmaya devam ediyoruz. Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği ve Novartis iş birliği ile hazırlanan klibimiz yayında!

Migren, ülkemizde her 6 ki­şide 1 görülen, 4-72 saat arası süren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta ­şiddette veya ­şiddetli, fiziksel aktivite ile artan, bulantı, kusma veya ses-ış­ık hassasiyetinin eş­lik ettiği baş­ ağrısıdır.1,2

Eğer baş ağrınız bu özelliklere sahipse ve hayat kalitenizi düşürüyorsa hekiminize danışın.

 

 

Referanslar: 1. Ertas M, et al. One-year prevalence and the impact of migraine and tension-type headache in Turkey: a nationwide home-based study in adults. J Headache Pain 2012;13:147–157. 2. Türk Nöroloji Derneği Ba­şağrısı Çalı­şma Grubu Uygulamaları Başağrısı Tanı Ve Tedavi Güncel Yakla­şımlar. 2018.